Za 4 roky získalo město Litvínov čtvrt miliardy na dotacích

Blíží se komunální volby, a tak je dobré, abychom skládali účty. Podívali jsme se tedy na to, jak se nám vedlo při plnění volebního slibu dobrého hospodaření města.

Na dotacích z různých zdrojů (např. státní rozpočet, Evropská unie …) získalo město Litvínov za čtyři roky tohoto volebního období čtvrt miliardy korun. Pro vaši představu, rozpočet města je cca 400 milionů ročně. I z toho vyplývá, jak obrovská suma to je. Dotace byly použity na investiční akce (zateplování, opravy budov...), nákup majetku i neinvestiční účely (např. prevence kriminality).

Vedení města usiluje také o podporu různých spolků a organizací, ať už sportovních, kulturních či charitativních. Na podporu těchto spolků město věnovalo ve volebním období 2014 - 2018 cca 175 ´milionů korun. I toto je obrovská částka, která dosvědčuje, že ANO Litvínov spolu se svými koaličními partnery usiluje o co nejbohatší společenský život v našem městě.

24. 6. 2018