Ustavující jednání Zastupitelstva města Litvínov

Komunální volby v Litvínově jsou platné, konstatoval Krajský soud v Ústí nad Labem. Proto je možné svolat ustavující jednání Zastupitelstva města Litvínov.

Vážení přátelé, dovolte, abychom vás pozvali na ustavující jednání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek, 8. listopadu 2018 od 16:00. Program jednání je následující:

 

1.

Složení slibu členů zastupitelstva města

2.

Program ustavujícího Zastupitelstva města Litvínova

3.

4.

Určení návrhové a volební komise

Diskuze

5. Schválení volebního řádu
6. Určení počtu místostarostů
7. Určení počtu členů rady města
8. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva města vykonávat jako uvolnění

9.

Volba starosty města

10.

Volba místostarosty (místostarostů)

11.

Volba členů rady města

12.

Zřízení finančního výboru

13.

Zřízení kontrolního výboru

14.

Zřízení iniciativních (nepovinných) výborů zastupitelstva města

15.

Stanovení dne pro poskytování odměn neuvolněným členům ZM

16.

Návrh na stanovení odměn za výkon funkce členům zastupitelstva

17.

Návrh na stanovení výše odměn členům výborů ZM, předsedovi a členům osadního výboru, kteří nejsou členy ZM

18.

Výkon akcionářských práv ve společnostech s majetkovou účastí města Litvínova

19.

Diskuze

20.

Závěr

 

1. 11. 2018