Starostka města bude mít otevřené dveře pro občany

Počínaje říjnem bude mít starostka města a předsedkyně ANO Litvínov každé první pondělí v měsíci od 13:00 do 18:00 otevřené dveře pro veřejnost

Občané města mohou v tento čas navštívit starostku města bez předchozího objednání a mohou s ní projednat záležitosti, které je tíží nebo se kterými potřebují pomoci. Je to vstřícný krok k těm, kteří si třeba nevědí rady, jak postupovat "úřední cestou" nebo se bojí vystoupit veřejně na jednání Zastupitelstva města. I takto otvíráme úřad občanům a těšíme se na návštěvníky.

25. 8. 2016