Rozpočet města na rok 2018 je schválen

Zastupitelstvo města Litvínov ve čtvrtek 14. 12. 2017 schválilo rozpočet města na rok 2018. Rozpočet města je silně investičně orientován, na investice půjde více jak 100 milionů korun. Díky tomu proběhne rekonstrukce několika ulic (U Zámeckého parku, Seifertova ...), bude opraveno a rozšířeno parkoviště u zámku za Hotelovým domem, budou pokračovat práce na novém mostu v ulici PKH a novém plaveckém bazénu, dále se budou realizovat opravy škol, proběhnou opravy na zimním stadionu Ivana Hlinky, bude vybudován nový skate park, městská policie získá nový vůz a motocykl, atd. Také byly navýšeny mzdy pracovníkům "městských organizací" (Technické služby, SPORTaS, Krušnohorská poliklinika ...), strážníkům a dalším zaměstnancům Městské policie. Výborné je i to ,že mnoho spolků a zájmových organizací obdrží dotaci na svou činnost a budou tak moci vykonávat svou záslužnou činnost.

16. 12. 2016