Rozpočet města na rok 2017 je schválen stejně jako podoba budoucího mostu přes ulici Mezibořská

Zastupitelstvo města Litvínov ve čtvrtek 15. 12. 2016 učinilo na svém jednání mimo jiné dvě velmi důležitá rozhodnutí - schválilo rozpočet na rok 2017 a také pravděpodobnou podobu budoucího Mostu přes ulici Mezibořská.

Rozpočet města je silně investičně orientován, jsou v něm výrazně navýšeny prostředky na Díky němu se budou realizovat opravy škol, rekonstrukce ulic Tylova, Gorkého a Janáčkova, projektová příprava dalších rekonstrukcí pro rok 2018, proběhnou opravy na zimním stadionu Ivana Hlinky a také byl navýšen rozpočet technických služeb. Jsou vyčleněny i finanční prostředky na velké investiční akce - výstavbu mostu přes ulici Mezibořská, novou plaveckou halu či novou smuteční síň na městském hřbitově. Výborné je i to ,že mnoho spolků a zájmových organizací obdrží dotaci na svou činnost a budou tak moci vykonávat svou záslužnou činnost.

Druhým neméně důležitým rozhodnutím je schválení pravděpodobné budoucí podoby nového mostu přes ulici Mezibořská. Most je o více jak 5 metrů užší, moderního vzhledu, takže nám rozhodně dělat ostudu nebude. Do stavby samotné nás čeká ještě mnoho práce, ale uděláme vše pro to, aby se mohlo začít stavět co nejdříve.

16. 12. 2016