Rozhovor se starostkou a kandidátkou za ANO Litvínov Kamilou Bláhovou

ROZHOVOR: Pracovali jsme ze všech sil, abychom občany nezklamali, říká historicky první starostka Litvínova

Litvínov - Blíží se komunální volby a v Litvínově Hnutí ANO 2011 skládá účty ze svého čtyřletého působení na radnici. Před čtyřmi lety komunální volby vyhrálo, obsadilo nejvíce míst v zastupitelstvu i v radě města a Kamila Bláhová se stala starostkou – první ženou na tomto místě v historii města. Právě s ní jsme si pro vás připravili rozhovor.

 

Starostka Litvínova Kamila Bláhová.

 
 

Jaké jsou vaše pocity před komunálními volbami?

Nejen já, ale všichni v ANO Litvínov jsme zvědavi na to, kolik občanů Litvínova nám dá svůj hlas. Před čtyřmi lety jsme byli noví, vzbudili jsme u občanů nějaká očekávání. A teď nám voliči v podzimních volbách vystaví účet. Sdělí nám, jak byli s námi spokojeni a zda si přejí, abychom v naší práci pokračovali. A takovéto vysvědčení nás pochopitelně zajímá.

A povedlo se vám splnit, co jste občanům slíbili?

V drtivé většině ano. Pracovali jsme ze všech sil, abychom občany, kteří nám dali důvěru, nezklamali. A díky tomu se mnohé podařilo.

Můžete být konkrétní?

Povedlo se postavit nové multifunkční hřiště v Tylově ulici, a také se zlepšila péče o stávající veřejná sportoviště. Bylo zrekonstruováno hřiště u Scholy Humanitas, park u Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov získal nový mobiliář včetně herních prvků pro teenagery, nově bylo opraveno jedno ze tří volejbalových hřišť u stejné školy. Po několikaleté odmlce se podařila opět zavést do škol bezplatná výuka plavání. Poskytnutím finančního příspěvku na správce hřišť a základních škol se sportovní areály otevřely veřejnosti. Vystavěli jsme nové šatny ve fotbalovém areálu na Lomské a dali tak dětem i dospělým slušné zázemí. Rekonstrukce se dočkala i sportovní hala, která tak má moderní a reprezentativní vzhled, a Citadela, která je nyní důstojným místem pro pořádání různých kulturních akcí.


 


V oblasti lékařské péče se povedlo zlepšovat prostředí pro lékaře a udržet dostupnou potřebnou lékařskou péči. Na celé budově polikliniky byla vyměněna okna, čímž se budova výrazně zateplila. Právě probíhá zateplení penzionu pro seniory „Automat“, který novou obálku získá jako poslední penzion v řadě, neboť v roce 2015 došlo jak k zateplení penzionu ve Vodní ulici tak penzionu U Bílého sloupu. Současně se v „Automatu“ budují sociální byty, stejně tak jako v penzionu pro seniory ve Vodní ulici. Poliklinika za podpory a přispění města Litvínov v rámci zkvalitnění služeb a zlepšení komfortu pacientů otevřela v Podkrušnohorské nemocnici následné péče dalších deset pokojů. V prostorech po dřívější interní ambulanci byly vytvořeny jedno a dvojlůžkové pokoje, na kterých bude poskytována péče pro pacienty litvínovské oblasti. Na projekt „Obnova přístrojové techniky a dovybavení šestinedělí a novorozenců“ v Nemocnici s poliklinikou v Mostě poskytlo město Litvínov ze svého rozpočtu v roce 2016 dotaci jeden milion korun Krajské zdravotní a. s.

Město Litvínov poskytuje dotace na podporu kultury, sportu, tělovýchovy, sociálních služeb, cestovního ruchu, celoživotního vzdělávání a vědy, zdravotnictví, zájmové činnosti mládeže, prevence kriminality, protidrogové aktivity a spolkové činnosti. V rámci neinvestičních i investičních programů tyto organizace získaly statisícové částky na svou záslužnou a někdy nezastupitelnou činnost.
Dosáhli jsme významných úspor v městském rozpočtu – jednak tím, že se podařilo získat z dotací cca 250 milionů Kč na různé investiční i neinvestiční projekty, tak i např. tím, že se materiály na jednání a zastupitelstva a rady města již netisknou, ale zasílají elektronicky, což je úspora více jak 300 000,- Kč ročně. Současně jsme hledali i úspory další nejen v provozu úřadu, ale také došlo k úsporám na provoze jednotlivých zařízení města.

Zastaralé webové stránky našeho města jsme změnili tak, že získaly opakovaně ocenění v soutěžích o nejlepší weby měst. Prodloužili jsme úřední dobu na výdej občanských průkazů, pasů a řidičských průkazů. Rozsvítili jsme o Vánocích náměstí, což se setkalo s velkým ohlasem. Zateplili jsme další městské budovy, ať se jedná o mateřské školy či radnici. Soustředili jsme se na velké investice do silnic a chodníků a na přípravu strategických investic, jako je nová plavecká hala, most na Podkrušnohorské, smuteční síň, dopravní terminál na dnešním autobusovém nádraží a revitalizace Pilařského rybníka.

Takže práce jste měla a máte hodně. Jak se s vaší prací dá skloubit výchova dvou dospívajících dětí?

Ano, práce uvolněné starostky je skutečně víc než na jeden plný úvazek. Nejen, že řeším všechny každodenní záležitosti chodu úřadu, ale také různé problémy při investičních akcích, finance, úkoluji městskou policii a řeším podněty a stížnosti občanů, kteří se na mě obrátí. Navíc, starosta město reprezentuje navenek, takže k denní agendě ještě jezdí na různá setkání, přijímá návštěvy a samozřejmě se setkává při společenských příležitostech s občany města, což je ta příjemnější tvář výkonu funkce. Je pravda, že bez pomoci kolegů a blízkých bych těžko takovou náročnou práci vykonávala a dokázala se z ní radovat. Děti jsou skvělé a zatím prospívají bez větších problémů, i to je pochopitelně významné plus, které není samozřejmé. Ráda bych všem za takovou významnou podporu poděkovala.

Jak trávíte svůj volný čas, pokud vám vůbec nějaký zbývá?

Samozřejmě, že se maximálně snažím přizpůsobit potřebám dětí. Vážím si každé minuty, kdy mohu být s nimi, to je na prvním místě. Ráda vařím, poslouchám hudbu, ale také si ráda vyrazím mezi lidi. Ať už si zasportovat, prožít nějaký kulturní zážitek či si jenom popovídat o obyčejných věcech všedních dní. Osobní setkání mě vždy nabíjí pozitivní energií.

Vraťme se ale k vaší práci. I díky vám bylo rozhodnuto o tom, že nebudou zrušeny limity těžby hnědého uhlí na dole ČSA a nebudou zbourány obce Horní Jiřetín a Černice.

Toto je zásluha celé řady lidí. Velké díky patří všem, kteří za toto bojovali, ať už z vedení města a obcí, nebo neziskových organizací. My jsme přidali svůj díl a naštěstí i díky tomu, že ministr životního prostředí z ANO, Richard Brabec, je velký odborník a opravdový ochránce životního prostředí, svými názory ovlivnil rozhodování vlády. Stejně intenzivně se ohrazujeme nyní proti plánu vést přes město ropovod. I to je pro nás naprosto nepřijatelné.

A co tedy strategické investice Litvínova…

I v tomto jsme splnili vše, co jsme slíbili. Bylo konečně po dlouhé době rozhodnuto o tom, že bude postaven nový most v ulici PKH, protože starý je ve špatném stavu již léta. Stejně tak zastupitelé rozhodli o tom, že bude stát nový bazén s vodními atrakcemi a saunovým světem na koupališti Koldům, čímž vznikne celoročně otevřený moderní plavecký areál pro celou rodinu. Také jsme schválili stavbu nové smuteční síně na městském hřbitově. To jsou velké stavby, jejichž realizace nás čeká.

Konečně jsme také splnili slib o tom, že o takovýchto stavbách budou rozhodovat odborníci. Podoba mostu i smuteční síně byla vybrána v architektonické soutěži. U bazénu se nám to prosadit nepovedlo, což, jak se ukázalo, nebylo dobře.

Říkáte, že nás čeká. Proč ještě bazén nestojí?

Bohužel, administrativa je tak složitá a nabobtnalá, že jen příprava staveb trvá několik let. Je potřeba si uvědomit, že téměř každá čárka musí mít zvláštní schválení. Chci ocenit, že od dohadování se, jak a co má být, jsme v zastupitelstvu byli schopni najít kompromis a přešli do fáze přípravy. Pevně věřím, že se na přípravě nezastavíme a pokročíme v co nejbližší době do fáze realizace. Je škoda, že ta mravenčí práce, která stojí za každou stavbou, je pro běžného občana neviditelná.

Čeho si za ty čtyři roky ceníte nejvíce?

Nevím, co upřednostnit. Zda to, že jsme tolik z našeho programu dodrželi, nebo to, že jsme se za ty čtyři roky v rámci našeho hnutí dokázali držet spolu a pracovat pro celý Litvínov. A věřte mi, je to těžší, než jsme si před čtyřmi lety mysleli.

S čím jdete do voleb nyní?

Mám kolem sebe tým skvělých lidí, kteří sdílí stejné nadšení a souhlasí s tím, že z rozjetého vlaku se nevyskakuje. Jak jsem již říkala, máme před sebou řadu klíčových investic pro zlepšení kvality života v našem městě, které se nám podařilo připravit, a já si přeji, abychom u jejich dokončení mohli být.

Co konkrétně chcete udělat?

Již jsem mluvila o výstavbě plaveckého bazénu, smuteční síně, mostu na PKH. Rádi bychom vybudovali další dětská hřiště, chceme zrekonstruovat zadní část náměstí Míru a Kostelní ulici podle vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže tak, aby se do centra města vrátil život. Budeme usilovat o navrácení vody do Pilařského rybníka a s tím související revitalizaci přilehlého parku, aby se z této části města stala klidová zóna pro relaxaci občanů všech věkových kategorií. Dále plánujeme zavádět v Litvínově prvky Smart Cities, rezidenční parkování v nejzatěžovanějších lokalitách, jako je Osada a Koldům a zachránit Sýkorovu mozaiku v centru města. Samozřejmostí je pokračování rekonstrukcí ulic a sportovišť.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchu v podzimních komunálních volbách.

Web: www.anolitvinov.cz 

FB: facebook.com/anolitvinov

18. 9. 2018