Reakce zastupitelů zvolených za Hnutí ANO 2011 k výrokům zastupitelky Hany Žihlové

Reakce zastupitelů zvolených za Hnutí ANO 2011 k výrokům zastupitelky Hany Žihlové uveřejněným ve Zpravodaji stavebního bytového družstva Krušnohor, číslo 9 (140) v září 2016 V posledním vydání měsíčníku Krušnohor byl otisknut rozhovor (či spíše předvolební agitace) s litvínovskou zastupitelkou Hanou Žihlovou, která kandiduje do krajských voleb. Ačkoliv se věnujeme spíše pracovním záležitostem a politickým střetům se snažíme vyhýbat, tentokrát musíme reagovat na některá vyjádření, která jsou buď mylná, nebo přímo lživá.

H. Žihlová uvedla, že „ Jestliže ANO dneska prosazuje neprolomení limitů, pak dokazuje, že tuto problematiku vůbec nechápe“.

Zde je potřeba říci, že veškerá naše vyjádření diskutujeme na odborné úrovni s renomovanými odborníky nejen v oblasti ekonomiky, ale také v životním prostředí a v územním rozvoji. Sami jsme na toto téma uspořádali několik odborných jednání a s čistým svědomím můžeme konstatovat, že se v problematice velmi dobře orientujeme. Navíc i bez těchto znalostí víme, že nechceme připustit další devastaci krajiny, ve které žijeme. V předmětném článku se paní zastupitelka opírá o argument účasti na tzv. Uhelném safari, které je organizované těžařskými společnostmi. My se ptáme, zda se byla paní zastupitelka podívat, jak to funguje v jiných zemích EU (např. v Lipsku), tak jako jsme byli my? Řešila paní zastupitelka, kolik bude ve skutečnosti nezaměstnaných a jak se region může připravit na strukturální změnu? Starala se paní zastupitelka o to, jak dopadla klimatická konference v Paříži a její závazky pro EU a členské státy? Zná paní zastupitelka Ústavu České republiky, která stanoví lidská práva? Soudě dle jejích vyjádření v článku nikoliv.

Dále se paní zastupitelka Žihlová opírá o argument, že „je zapotřebí, aby někdo odvážný a se zdravým rozumem prosazoval na kraji jednání s vládou o severních Čechách, o podpoře Ústeckého kraje.“

Rádi bychom paní zastupitelku ujistili, že vedení města se všemi zainteresovanými státními orgány jednalo a nadále jedná (včetně předsedy vlády). Zastupitelský klub ANO Litvínov navíc ještě jedná i s dalšími ministry zvolenými za Hnutí ANO a věřte, že bez našich podnětů a místní znalosti by se ledacos nerealizovalo. Za všechno zmiňme např. rozhodnutí o zkapacitnění komunikace I/27 nebo prosazení dotačního titulu na bourání vybydlených domů.

Dále jsme se z článku dozvěděli, že “Ministr životního prostředí Richard Brabec prosadil dotační titul na kompostéry do měst, ale kupodivu se toho litvínovské ANO nechytlo“. To je zjevná lež, která je navíc zcela nepochopitelná. Právě hnutí ANO prosadilo dotační program a ve spolupráci s koaličními partnery z Litvínova také žádost o dotační prostředky schválilo.

Také paní Žihlová tvrdí, že se jejich hnutí „podařilo spolupracovat na realizaci dětských hřišť“ (včetně toho v Tylově ulici). Paní zastupitelka si ale musí být vědoma, že projekt na hřiště v Tylově ulici (stejně jako na některé další investiční akce realizované v roce 2015) vznikl ještě před volbami v roce 2014. Po volbách se koalice rozhodla v záměru výstavby pokračovat a pod patronací starostky města (ANO), která má odbor investic v gesci, také realizovala. Ani jednou jsme nezaznamenali, že by se paní zastupitelka účastnila kontrolního dne či jinak při realizaci tohoto velmi zdařilého díla odborně přispěla. V tomto směru již zcela absurdně vyznívá tvrzení, že vedení města zamítá výstavby hřišť.

Další nepravdivé tvrzení paní zastupitelky se týká plavání pro žáky 3. tříd. I přestože paní Žihlová tvrdí, že „jsme v tomto smyslu přesvědčili litvínovskou koalici“, opak je pravdou. Návrh vzešel od Hnutí ANO (koneckonců to si lze ověřit v našem volebním programu z roku 2014) a s podporou dalších dvou koaličních stran se také ve spolupráci s řediteli škol a společností Sportas realizuje.

Konečně poslední zcela hloupé tvrzení se týká Janova, neboť vedení města se problematice Janova věnuje intenzivně a podařilo se mu mimo jiné do města přivést několik desítek miliónů korun na zlepšení života v této čtvrti. Rádi bychom všechny ubezpečili, že nás nikdo k žádným krokům ani aktivitám nemusí nutit, naopak jsme úspěšně uzavřeli spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, prostřednictvím které přenášíme podněty pro legislativní úpravy. Dále jsme navázali spolupráci s Radou Evropy a Evropskou komisí v programu ROMACT. Naprosto absurdní je tedy tvrzení, že „necítím od vedení města snahu zásadním způsobem zasáhnout do této záležitosti a ovlivňovat legislativní vývoj v segmentu bydlení.“

A na závěr - vyjádření paní zastupitelky o nekompetentnosti, mrhání veřejnými prostředky, nekoncepčnosti, o nesmyslné architektonické soutěži a programu rozvoje města již necháme bez komentáře, neboť výsledek hospodaření města za rok 2015 hovoří za vše, a my jsme rádi, že jsme proinvestovali cca 180 mil. Kč do majetku města a z toho získali 100 mil. na dotacích, hospodařili jsme s výrazným provozním přebytkem, z kterého teď můžeme platit další investice do obnovy města, a že se nám konečně podařilo přiblížit se blíže k občanům.

Vyzýváme proto paní zastupitelku Žihlovou, aby nezkreslovala informace pro svůj volební zisk. Nechť raději nabízí řešení tak, jak je v kultivované demokratické společnosti obvyklé.

Zastupitelský klub ANO Litvínov

13. 9. 2016