Plnění volebního programu z roku 2014 v ekonomické oblasti

Před čtyřmi roky jsme zveřejnili volební program pro komunální volby v roce 2014. Nyní, na konci volebního období a před novými volbami, které proběhnou 5. a 6. října 2018, je čas vyhodnotit jeho plnění a říci poctivě, co se nám povedlo a co nepovedlo v ekonomické oblasti a oblasti rozvoje podnikání. V ekonomické oblasti se povedlo splnit vše, co jsme slíbili a co jsme si předsevzali. Město hospodaří transparentně – rozpočet města, stejně jako hospodářské výsledky, jsou zveřejňovány na webových stránkách města www.litvinov.cz . Rovněž veřejné zakázky jsou průhledné, transparentní, s jasně nastavenými kritérii, která jsou objektivní. Žádná veřejná zakázka nebyla zpochybněna.

Pokud se týče hospodaření města, za tři roky (2015 – 2017), po které námi vedená koalice tvořila a plnila rozpočet města, byl tento vysoce přebytkový, a to v celkové výši cca 200 milionů korun. Je zřejmé, že tento výsledek je do jisté míry ekonomická situace v ČR, svůj vliv na to ale mělo i rozumně nastavené hospodaření, kdy jsme v rozpočtu na rok 2015 ustavili některá jasná pravidla a zamezili únikům financí z rozpočtu - např. jsme zastavili placení předraženého internetu v Městské knihovně (úspora 400 000,- Kč za 4 roky), dvojitého financování platů v ZŠ a MŠ PKH (úspora 3 200 000,- Kč), zrušení tisku materiálů pro jednání Rady města a Zastupitelstva města (úspora 1 300 000,- Kč), atd. Další velký vliv mělo úspěšné čerpání dotací z různých zdrojů, zejména fondů EU, když jsme za 4 roky získali čtvrt miliardy korun.

Hospodaření v organizacích města jsme podrobili důkladnému rozboru a i zde jsme zamezili některým zbytečným výdajům. Výsledky auditů i všechny smlouvy, které město uzavírá, jsou zveřejňovány, jak jsme slíbili.

Jako neočekávaný, ale vítaný bonus jsme díky dobrému hospodaření mohli opakovaně zvednout platy zaměstnancům města a organizací v majetku města, což si jistě lidé pracující pro občany Litvínova zasloužili.

Díky výbornému hospodaření města jsme mohli zahájit velké investiční akce, na které občané Litvínova čekali mnoho let a k jejichž realizaci předchozí vedení města nenašla odvahu (výstavba nového plaveckého bazénu, výstavba mostu v ulici PKH, výstavba nové smuteční síně na městském hřbitově), a to bez toho, aniž by město bylo ekonomicky ohroženo.

V oblasti podpoře podnikání a zaměstnanosti se povedlo také mnoho – podnikatelé na území města mají rovné a férové podmínky, vedení města se snaží vyhovět jejich oprávněným požadavkům, mnoho firem se úspěšně uchází o zakázky realizované městem. V oblasti cestovního ruchu se snažíme zatraktivnit město např. výstavami v zámku, celoměstskými akcemi, byly vydány propagační materiály…

Závěrem lze říci, že v této oblasti se povedlo realizovat vše, co jsme slíbili občanům města.

A nyní pro rekapitulaci znění našeho programu z roku 2014:

 1. Zasadíme se o transparentní hospodaření města
 2. Budeme usilovat o kvalifikované a průhledné zadávání veřejných zakázek podle jasných a objektivních kritérií
 3. Nezadlužíme město na úkor našich dětí – podpoříme vyrovnaný a hospodárný rozpočet
 4. Provedeme audity v organizacích odčerpávajících velké finanční prostředky
 5. Budeme zveřejňovat výsledky auditů a všechny uzavřené smlouvy
 6. Klademe důraz na efektivní čerpání fondů EU
 7. Vytvoříme odpovídající podmínky podnikatelským subjektům
 8. Podpoříme podnikatelské aktivity transparentními zakázkami
 9. Budeme podporovat vznik nových pracovních míst
 10. Efektivnějším čerpáním evropských dotací vytvoříme další pracovní místa
 11. Zvýšením cestovního ruchu podpoříme místní podnikatele
11. 7. 2018