Plnění volebního programu v oblasti rozvoje města a životního prostředí

Jednou z oblastí, které jsme se věnovali v našem volebním programu před 4 lety, byla oblast rozvoje města a životního prostředí. Co se nám v této oblasti podařilo splnit a na co síly nestačily?

Velkým úspěchem celé koalice v čele s hnutím ANO Litvínov bylo bezesporu vytvoření tlaku, které vedlo k rozhodnutí vlády ČR o neprolomení limitů těžby hnědého uhlí na dole ČSA. Znamenalo to, mimo jiné, záchranu obcí Horní Jiřetín a Černice a zabránilo další devastaci naší krajiny, zhoršení ovzduší v Litvínově. Povedlo se rovněž zabránit přenosu dalších ekologických zátěží - zejména kalů - z jiných regionů. S velkou intenzitou se ANO Litvínov ohradilo proti záměru vystavět přes město ropovod.

Dalším tématem bylo zkvalitňování životního prostředí ve městě. Přestože i v této oblasti se mnohé povedlo: Úpravy v Zámeckém parku, úprava areálu za hřištěm v Lomské ulici, zbourání ubytovny u Bílého sloupu…, vnímáme, že v této oblasti zbývá dořešit další problémy.

Vedení města se povedlo získat zpět do majetku města Pilařský rybník, ale zatím se nepodařilo realizovat úpravy této odpočinkové zóny. To je závazek na další období.

Až ke konci volebního období město uzavřelo se společností CPI Byty smlouvu na odkup dalších tří vybydlených panelových domů v Janově, ale již nebylo možné tyto objekty zbourat. I tento úkol čeká na příští čtyři roky.

V oblasti dopravní infrastruktury se povedlo realizovat investiční akce, jako např. parkoviště v Bezručově ulici a další parkovací místa u Koldůmu, byly zrekonstruovány dožilé chodníky a komunikace včetně veřejného osvětlení v ulici Alešova, Podkrušnohorská, Vilová, atd. a další se realizují nebo se u nich dokončuje investiční příprava, jako např. v ulici Tylova, U Zámeckého parku, v okrsku Vančurova – Seifertova. Ruku v ruce probíhaly a dál probíhají činnosti, které občané nemohou vidět, a to jsou přípravy velkých investičních akcí – nový plavecký bazén, smuteční síň, most v ulici PKH, dopravní terminál namísto stávajícího nevyhovujícího autobusového nádraží, rekonstrukce parkoviště za Hotelovým domem. Z oblasti cyklostezek se podařilo zahájit projektovou přípravu rekonstrukce nevyhovující cyklostezky do Záluží a dále, za významné pomoci města Litvínova při jednáních se státními orgány při převodu pozemků do vlastnictví sousedního Horního Jiřetína, se plánuje propojení cyklostezky Litvínov – Horní Jiřetín. Také se povedlo prosadit rozšíření silnice I/27 z Litvínova do Mostu na čtyřproudou komunikaci.

Velkým úkolem do budoucna zůstává vyřešení nedostatečných parkovacích míst na Osadě, zvláště v době konání hokejových zápasů.

Uskutečnilo se několik veřejných setkání s občany Litvínova. Představitelé ANO veřejně diskutovali s občany celkem 9x, zástupci vedení města a jednotlivých odborů projednávali na o setkáních s občany otázky týkající se nového plaveckého bazénu, dopravní koncepce, nového mostu v ulici PKH, parkoviště v Bezručově ulici, možnosti využití veřejných prostor u Koldůmu.

V oblasti rozvoje města a životního prostředí se povedlo realizovat většinu z toho, co jsme slíbili občanům města, některé důležité body jsou však dlouhodobějšího charakteru a bude třeba věnovat jim pozornost i dále, aby byly dotaženy do konce.

A nyní pro rekapitulaci znění našeho programu z roku 2014:

Budeme trvat na zachování těžebních limitů a umožníme občanům se k této otázce vyjádřit

Zasadíme se o zkvalitňování životního prostředí ve městě

Nedopustíme přenášení ekologických zátěží z jiných regionů

Budeme prosazovat ucelenou koncepci rozvoje města včetně dopravní infrastruktury

Podpoříme urychlené zkapacitnění silnice mezi Mostem a Litvínovem

Zkvalitníme a rozšíříme síť cyklostezek a pěších tras

Povedeme s občany města diskuze ke klíčovým rozhodnutím

22. 7. 2018