Litvínov nabízí pro občany města zdarma kompostéry

V těchto dnech město Litvínov zahájilo realizaci nákupu kompostérů pro občany města Litvínov. Kompostéry budou poskytovány Litvínovákům zdarma na základě smlouvy o výpůjčce.

Předmětem nákupu jsou domácí kompostéry na biologicky rozložitelný odpad. Ty jsou určeny zejména pro rodinné domy a zahrádkářské oblasti. Cílem je pomoci obyvatelům s nakládáním s biologickým odpadem, čímž se sníží množství odpadů ukládaných na skládku, což má ekologický dopad, ale také se tím ušetří finanční prostředky města za skladování odpadu.

Domácí kompostéry budou k dispozici na využívání vlastního biologicky rozložitelného odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného původu z kuchyní.

 

 

11. 8. 2018