Jak volit v komunálních volbách 5. - 6. 10. 2018

Volit v komunálních volbách můžete několika způsoby. Ideální je způsob, kdy zakřížkujete "velkým" křížkem celou stranu ANO (č. 7).

Můžete volit celou stranu tím, že označíte křížkem celou stranu (např. ANO). Pokud označíte křížkem celou stranu v rámečku u jejího názvu, všichni kandidáti této strany obdrží po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik kandidátů má na volebním lístku.

Další možností je to, že křížkem označíte celou stranu v rámečku u jejího názvu, ale zároveň vyberete několik kandidátů z jiných stran. Ovšem nesmíte křížkem označit více jak 23 kandidátů.

Konečně můžete křížkem označit pouze jednotlivé kandidáty z jedné strany či z různých stran, ovšem i zde platí, že nesmíte označit více jak 23 kandidátů.

Pozor, váš hlas bude neplatný, pokud:

 

 

22. 9. 2018