Dohoda o koaliční spolupráci - SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ANO, KSČM, SNK-ED a Sdružení LITVÍNOVÁCI

V pátek 19. 10. 2018 se vyjednávací týmy politického hnutí ANO, KSČM, SNK ED a Sdružení LITVÍNOVÁCI dohodly na uzavření koaliční smlouvy pro následující volební období 2018 – 2022. Kandidátkou na starostku města je volební lídryně hnutí ANO Kamila Bláhová.

Kandidátkou na první místostarostku je volební jednička KSČM Erika Sedláčková a kandidátem na druhého místostarostu je zastupitel hnutí ANO Karel Rosenbaum.

V sedmičlenné radě obsadí hnutí ANO 4 místa, KSČM 2 místa a SNK ED 1 místo. Všichni členové rady, kromě starostky a místostarostů, budou pracovat v radě jako neuvolnění. Radě budou pomáhat dvě komise rady – komise dopravy a komise nakládání s majetkem.

Hnutí ANO získalo do gesce finance, interní audit, systémové řízení, regionální rozvoj a investice, nakládání s majetkem a životní prostředí, KSČM pak sociální věci a školství.

V třiadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít koalice většinu 14 hlasů. Mezi priority v tomto volebním období bude patřit dokončení připravovaných strategických investičních akci, tj. výstavba nové plavecké haly, výstavba nového mostu přes ulici PKH, dokončení investiční přípravy realizace nové smuteční síně na městském hřbitově, výstavba nového dopravního terminálu. Dalšími prioritami jsou mimo jiné modernizace a bezbariérovost škol, modernizace dětských i školních hřišť, realizace architektonické soutěže na revitalizaci Pilařského rybníka a okolí, oživení centra města, příprava architektonické soutěže na zadní část náměstí Míru a Kostelní ulice, řešení parkování především na Osadě a u Koldomu, příprava modernizace zimního stadionu Ivana Hlinky, demolice vybydlených panelových domů v Janově, vybudování nového skateparku a zázemí volejbalových kurtů. Koaliční partneři odmítají vybudování ropovodu v zastavěném území města a budou též prověřovat možnost vymístění etylénovodu. Rovněž se shodli na tom, že Litvínov zůstane městem bez hazardu.

Koaliční partneři se v rámci jednání o budoucí spolupráci dohodli, že opozičním stranám nabídnou co nejširší spolupráci na rozvoji města v následujících čtyřech letech, např. vedení výboru pro životní prostředí a limity těžby a kontrolního výboru a dále též nabídnou účast v dalších výborech zastupitelstva města a komisích rady a zastoupení v orgánech společností se 100 % majetkovou účastí města. Pravidelně budou organizovány schůzky zastupitelských klubů, kde budou moci všichni členové zastupitelstva řešit aktuální problematiku, která se má projednávat na dalších jednáních zastupitelstva.

Koaliční smlouva bude oficiálně podepsána všemi koaličními zastupiteli v následujících dnech a ještě před konáním ustavujícího zastupitelstva města zveřejněna.

19. 10. 2018